Động thái duy nhất của Hoàng Thuỳ Linh giữa bão dư luận?

Động thái duy nhất của Hoàng Thuỳ Linh giữa bão dư luận?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện