Thăm nạn nhân sốc thuốc, vì sao tranh cãi?

Thăm nạn nhân sốc thuốc, vì sao tranh cãi?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện