Chùa Ba Vàng thu tiền 'theo yêu cầu của vong', mô Phật!

Chùa Ba Vàng thu tiền 'theo yêu cầu của vong', mô Phật!


Sự Kiện