Phòng không Hmeymim bắn hạ hàng loạt, bất ngờ khi mổ UAV

Phòng không Hmeymim bắn hạ hàng loạt, bất ngờ khi mổ UAV

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện