Viện trợ 1 tỷ euro, châu Âu kỳ vọng ván bài Ukraine

Viện trợ 1 tỷ euro, châu Âu kỳ vọng ván bài Ukraine


Sự Kiện