Pháp điều vũ khí cùng Mỹ chốt chặn huyết mạch nối Damascus-Baghdad

Pháp điều vũ khí cùng Mỹ chốt chặn huyết mạch nối Damascus-Baghdad


Sự Kiện