Ông Kim Jong-un tới Nga: Mỹ nể phục uy tín Moscow

Ông Kim Jong-un tới Nga: Mỹ nể phục uy tín Moscow

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện