Lời nguyền Gaddafi ngày càng ứng nghiệm khủng khiếp với Mỹ-EU!

Lời nguyền Gaddafi ngày càng ứng nghiệm khủng khiếp với Mỹ-EU!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện