Thấy gì khi lượng du khách đến với Crimea vượt kỷ lục?

Thấy gì khi lượng du khách đến với Crimea vượt kỷ lục?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện