Ông Putin xát muối vào lòng Anh-Mỹ

Ông Putin xát muối vào lòng Anh-Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện