Tự dàn dựng kịch VKHH, Mỹ muốn gì ở Idlib ?

Tự dàn dựng kịch VKHH, Mỹ muốn gì ở Idlib ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện