Washington đứng hình khi Nga chơi 'kiểu Mỹ' quá xuất sắc!

Washington đứng hình khi Nga chơi 'kiểu Mỹ' quá xuất sắc!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện