Giả thiết tàu chiến Pháp bắn nhầm Il-20

Giả thiết tàu chiến Pháp bắn nhầm Il-20

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện