Thủ tướng Liên Xô tặng Tổng thống Mỹ quả đạn chưa nổ

Thủ tướng Liên Xô tặng Tổng thống Mỹ quả đạn chưa nổ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện