Triệu ảnh Putin phủ kín Ukraine: Chiến lược kỳ lạ của Poroshenko

Triệu ảnh Putin phủ kín Ukraine: Chiến lược kỳ lạ của Poroshenko

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện