Tổng thống Trump nhắn ông Putin: Hẹn gặp lại

Tổng thống Trump nhắn ông Putin: Hẹn gặp lại

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện