Nhà máy sản xuất Su-30 bốc cháy dữ dội

Nhà máy sản xuất Su-30 bốc cháy dữ dội video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện