Tên lửa bờ thế hệ 5 Mỹ xé mục tiêu trong RIMPAC-2018

Tên lửa bờ thế hệ 5 Mỹ xé mục tiêu trong RIMPAC-2018 video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện