Pháo hạm Mỹ diệt gọn mục tiêu đường không

Pháo hạm Mỹ diệt gọn mục tiêu đường không image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện