Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018

Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018 video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện