Việt Nam đặt hàng vũ khí Nga: Hy vọng có Su-35, S-400...

Việt Nam đặt hàng vũ khí Nga: Hy vọng có Su-35, S-400...


Sự Kiện