Việt Nam tiếp nhận trực thăng Mỹ vào cuối năm 2018

Việt Nam tiếp nhận trực thăng Mỹ vào cuối năm 2018 image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện