Hàn Quốc công bố chuyển giao tàu hộ vệ cho Việt Nam

Hàn Quốc công bố chuyển giao tàu hộ vệ cho Việt Nam


Sự Kiện