Chỉ có ở Việt Nam: Cọc tre chống đổ bộ...hạ trực thăng

Chỉ có ở Việt Nam: Cọc tre chống đổ bộ...hạ trực thăng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện