Việt Nam sử dụng T-72B3 thi đấu Tank Biathlon 2018

Việt Nam sử dụng T-72B3 thi đấu Tank Biathlon 2018

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện