Sosna-R Việt Nam diệt tên lửa hành trình cách 10km

Sosna-R Việt Nam diệt tên lửa hành trình cách 10km video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện