Việt Nam chọn tổ hợp chống tăng tự hành của Ấn Độ?

Việt Nam chọn tổ hợp chống tăng tự hành của Ấn Độ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện