Việt Nam xuất khẩu tàu cứu hộ ngầm cho Australia

Việt Nam xuất khẩu tàu cứu hộ ngầm cho Australia


Sự Kiện