Không quân Mỹ áp đảo MiG và Su Nga bằng số đông

Không quân Mỹ áp đảo MiG và Su Nga bằng số đông

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện