Mỹ bây giờ mới hiểu vì sao MiG-31VM đeo dao găm Kinzhal

Mỹ bây giờ mới hiểu vì sao MiG-31VM đeo dao găm Kinzhal

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện