F-35 lọt vào danh sách những máy bay thất bại của Mỹ?

F-35 lọt vào danh sách những máy bay thất bại của Mỹ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện