Tàu ngầm Ấn Độ bị 'tóm sống' bởi trực thăng Trung Quốc?

Tàu ngầm Ấn Độ bị 'tóm sống' bởi trực thăng Trung Quốc?


Sự Kiện