Ấn Độ từ bỏ tiêm kích FGFA để mua luôn Su-57?

Ấn Độ từ bỏ tiêm kích FGFA để mua luôn Su-57?


Sự Kiện