Saudi-UAE chiếm cảng Hudaydah, Iran mất căn cứ hải quân Biển Đỏ

Saudi-UAE chiếm cảng Hudaydah, Iran mất căn cứ hải quân Biển Đỏ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện