Nga đã cởi găng tay bình thản chờ Mỹ-Anh-Pháp

Nga đã cởi găng tay bình thản chờ Mỹ-Anh-Pháp

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện