Israel nhận 12 F-35A, nguy cơ treo trên đầu Iran và Syria?

Israel nhận 12 F-35A, nguy cơ treo trên đầu Iran và Syria?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện