Tại sao các nhà chiến lược NATO không thể quên Tu-22?

Tại sao các nhà chiến lược NATO không thể quên Tu-22?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện