Tiêm kích F-15K Hàn Quốc bị rơi 'có liên quan' tới THAAD?

Tiêm kích F-15K Hàn Quốc bị rơi 'có liên quan' tới THAAD?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện