Các tàu ngầm Liên Xô đã lừa Mỹ

Các tàu ngầm Liên Xô đã lừa Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện