Nga lộ mật chiến dịch Syria và bán S-300 trước cả tuần

Nga lộ mật chiến dịch Syria và bán S-300 trước cả tuần


Sự Kiện