Israel nhìn thấu phòng không Syria nhờ khí tài của Ukraine

Israel nhìn thấu phòng không Syria nhờ khí tài của Ukraine image icon 


Sự Kiện