Mỹ giảm tính năng tàng hình của Zumwalt vì tiền

Mỹ giảm tính năng tàng hình của Zumwalt vì tiền video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện