Súng chống tăng Carl-Gustaf M4 vô hại với T-90 Nga?

Súng chống tăng Carl-Gustaf M4 vô hại với T-90 Nga? video icon 


Sự Kiện