Nga đưa vào trang bị MiG-29 Ukraine

Nga đưa vào trang bị MiG-29 Ukraine

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện