U50 lõa thể bị xâm hại, chết trong thùng nước

U50 lõa thể bị xâm hại, chết trong thùng nước

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện