Cựu trung úy bị tuyên 18 năm tù về tội giết người

Cựu trung úy bị tuyên 18 năm tù về tội giết người


Sự Kiện