Xét xử Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm: Bị cáo khóc nghẹn

Xét xử Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm: Bị cáo khóc nghẹn


Sự Kiện