Rạch mặt người tình vì không nghe điện thoại

Rạch mặt người tình vì không nghe điện thoại

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện