Cát tặc chém người dân trọng thương

Cát tặc chém người dân trọng thương

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện