Đập quất, đem đốt chứ không cho người dân mót

Đập quất, đem đốt chứ không cho người dân mót


Sự Kiện