Thấy gì qua báo cáo tài chính MaritimeBank

(Tài chính) - Tổng thu nhập tăng nhưng MaritimeBank lại không thành công ở mảng chứng khoán theo xu hướng chung thị trường.

Trong bản báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - MaritimeBank (Mã chứng khoán: MSB) mới công bố vào cuối tháng 10/2018 cho thấy một số chỉ tiêu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù tổng thu nhập tăng mạnh.

Cụ thể, thu nhập hoạt động lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 của MaritimeBank đạt 2.733 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Riêng trong Quý III/2018, MaritimeBank thu nhập tới 945 tỷ đồng, tăng 51,3% so với Quý III/2017.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Maritime Bank tăng 7% trong 9 tháng đầu năm 2018, riêng Quý III/2018 tăng 133% so với cùng kỳ năm 2017.

Thay gi qua bao cao tai chinh MaritimeBank
Báo cáo tài chính của Maritimebank cho thấy sự tăng trưởng nhưng chưa như kì vọng.

Việc mua bán chứng khoán kinh doanh của MaritimeBank lỗ 4,2 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm lãi thuần tới 75,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong số gần 40.000 tỷ đồng dư nợ của MaritimeBank có tới gần 14.000 tỷ đồng  là cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng, chiếm tỷ trọng cho vay lớn nhất trong cơ cấu dư nợ của ngân hàng (34,4%) và tăng 150% so với hồi đầu năm.

Nợ xấu của MaritimeBank ở mức 993 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 2,48%.

Chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng gấp 3,6 lần. Ngoài ra, Maritimebank cũng đã bán cho VAMC nhiều khoản nợ xấu lớn để đổi lấy trái phiếu đặc biệt.

Được biết, trong số này, Maritimebank hiện mới trích lập dự phòng rủi ro khoảng 1.400 tỷ đồng, còn lại 7.583 tỷ đồng sẽ được xử lý dần trong các năm tiếp theo.

Chi phí cho hoạt động kinh doanh tăng 26%. Nguyên nhân được cho là do MaritimeBank đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, khai trương 25 chi nhánh/phòng giao dịch tạicác tỉnh như: Hậu Giang, Ninh Thuận, Lạng Sơn, …

Văn Phan

Thứ Ba, 06/11/2018 10:45

Sự Kiện