Vietnam Airlines khẳng định: không có ưu đãi khi CPH!

(Doanh nghiệp) - VNA cho rằng, kiến nghị xin giữ lại phần thặng dư vốn phát hành của nhà nước để tăng phần vốn trong doanh nghiệp cổ phần là chính đáng. 

Ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng - Trưởng ban tài chính, kế toán Vietnam Airlines trả lời báo chí cho biết. 

Kiến nghị chính đáng

PV: - Thưa ông, VNA đã trình Bộ GTVT phương án xin cố phần hóa để có thêm vốn đầu tư phát triển sau cổ phần. Cụ thể, VNA giữ lại toàn bộ phần thặng dư vốn phát hành thêm cổ phần tương ứng với vốn nhà nước (75% vốn điều lệ) khi thực hiện cổ phần để tăng thêm vốn đầu tư làm cơ sở bổ sung nguồn vốn mua máy bay. VNA tiếp tục được Chính phủ bảo lãnh miễn phí 100% vốn mua máy bay, động cơ máy bay…; cho phép miễn áp dụng quy định về tài sản thế chấp với các khoản vay để thực hiện mua máy bay A350 và B787.... 

Xin ông cho biết, lý do vì sao VNA đưa ra hàng loạt đề xuất như trên? Theo tính toán của VNA, nếu những đề xuất này được chấp thuận thì diện mạo của VNA sau cổ phần hóa sẽ như thế nào? 

Ông Trần Thanh Hiền: - Trước tiên, VNA xin khẳng định VNA nhận thức rất đầy đủ về mục tiêu cổ phần hóa (CPH). Trong suốt quá trình xây dựng phương án cổ phần hóa, chúng tôi luôn bám sát những chính sách, mục tiêu và đặc biệt là các chính sách Nhà nước sau khi cổ phần hóa. 

Ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng - Trưởng ban tài chính, kế toán Vietnam Airlines
Ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng - Trưởng ban tài chính, kế toán Vietnam Airlines

Về câu hỏi vừa nêu tôi xin trả lời như sau: Thứ nhất, vì sao VNA đề xuất như vậy? 

Trước hết, phải nói rằng, thông tin về các phương án cổ phần hóa của VNA được truyền tải tới dư luận chưa đầy đủ. Dư luận đang nghi ngại rằng VNA đang đề nghị rất nhiều ưu tiên, ưu đãi sau khi cổ phần hóa. Bởi vì dư luận cho rằng cổ phần hóa đồng nghia với việc hoạt động theo cơ chế thị trường một cách bình đẳng giữa các thành phần khác, tăng cường tính minh bạch trong cơ chế hoạt động, tăng cường tính dân chủ trong quản trị doanh nghiệp; trong khi đó VNA lại xin những ưu tiên, ưu đãi thì không phù hợp với mục tiêu cổ phần hóa.

Tuy nhiên, VNA muốn khẳng định lại rằng trong phương án cổ phần hóa VNA trình Bộ GTVT và Bộ GTVT đã tiếp trình lên Thủ tướng Chính phủ, VNA chỉ đề xuất và kiến nghị hai chính sách ưu đãi trên cơ sở kế thừa cơ chế, chính sách đã được Chính phủ phê duyệt trước đây:  

Thứ nhất, liên quan tới thặng dư vốn, VNA xin giữ lại thặng dư vốn phát hành thêm cổ phần tương ứng với vốn nhà nước để tăng phần vốn đầu tư của nhà nước khi công ty cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ. Điều này khác hoàn toàn việc VNA xin để lại thặng dư vốn của nhà nước cho công ty cổ phần hoặc cho những người mua cổ phần. Một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải ý kiến cho rằng ‘tiền của nhà nước lại đem cho không cổ đông góp vốn’ là không chính xác. Bản chất hoàn toàn không phải như vậy.

Chúng tôi khẳng định, phần thặng dư đó sẽ được doanh nghiệp giữ lại theo quy định quản lý của nhà nước. Sau khi công ty cổ phần hoạt động, khi có phương án tăng vốn điều lệ sẽ sử dụng thặng dư của nhà nước góp bổ sung phần vốn của nhà nước vào thời điểm tăng vốn. Như vậy, các cổ đông còn lại cũng phải tham gia tăng vốn theo tỉ lệ vốn góp của mình trong công ty. Như vậy, không có chuyện tiền nhà nước cho không doanh nghiệp.  

Sau khi cổ phần hóa, VNA vẫn cần tăng thêm quy mô vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của VNA trong tương lai và vì vậy chúng tôi kiến nghị nhà nước cho phép giữ lại phần thặng dư thuộc quyền quản lý và sở hữu của nhà nước để tăng phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ phần.

Với cách hiểu như vậy, chúng tôi cho rằng kiến nghị mà VNA đưa ra là hoàn toàn chính đáng, góp phần phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư mà Chính phủ đã phê duyệt trước đây. 

Thứ hai, về đề nghị duy trì bảo lãnh cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. Trước đây, VNA đã có dự án đầu tư mua tàu bay và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi và các phương án, chính sách liên quan. Trong những chính sách được Chính phủ phê duyệt từ năm 2007-2013, có quyết định cấp bảo lãnh cho VNA khi đầu tư các dự án như vậy. Đây là những chính sách mang tính kế thừa từ các chính sách đã có của chính phủ từ trước đó chứ không phải là chính sách mới.  

Chúng tôi khẳng định sau khi VNA IPO thành công chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần thì các vấn đề xin hỗ trợ trực tiếp như vậy từ chính phủ sẽ không còn nữa.  

Không xin ưu đãi, chỉ xin cơ chế!

PV:- Được biết, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ chủ quản của VNA đã cơ bản đồng ý với những đề xuất nói trên. Liệu có phải Bộ đặt niềm tin vào một VNA hùng mạnh sau cổ phần hóa không, thưa ông? Tuy nhiên, với phương án đã đề xuất, VNA giải thích như thế nào đối với ý kiến về việc trở thành một doanh nghiệp cổ phần hóa giàu mạnh bằng ưu đãi của nhà nước? 

Ông Trần Thanh Hiền: - Tôi cho rằng với những gì tôi đã giải thích, sẽ thấy không có gì gọi là ưu đãi theo cách hiểu như vậy. 

Nếu hiểu đầy đủ thông tin sẽ thấy, VNA không xin ưu đãi cho công ty cổ phần, VNA chỉ xin những cơ chế chính sách kế thừa trước đây đã có.  

Việc kế thừa chính sách của một công ty là một quá trình liên tục. Không những như vậy nhà nước vẫn là cổ đông lớn nhất chiếm tới 75%. Nếu chúng ta bán đi 100% thì chắc sẽ không có những kiến nghị chính sách này.  

VNA cũng đảm bảo tăng vốn nhà nước là tăng chính phần vốn của nhà nước, tăng thêm năng lực của doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cũng như phát triển kinh doanh. 

PV: - Bình luận về phương án cổ phần hóa do VNA đề xuất, các vị chuyên gia kinh tế đã nói thẳng, đề xuất của Vietnam Airlines làm sai lệch bản chất cổ phần hóa. Bởi lẽ, thứ nhất, cổ phần hóa để thay đổi cách quản trị, cổ phần hóa để bắt buộc doanh nghiệp áp dụng cơ chế thị trường.Tuy nhiên, với phương án của VNA, không những không thay đổi những nguyên tắc quản trị như yêu cầu mà còn xin thêm ưu tiên, ưu đãi, được bao bọc nhiều hơn. 

Thứ hai, tiền của nhà nước lại đem cho không những cổ đông góp vốn mua cổ phần.  

VNA bình luận như thế nào trước những phản biện này? Liệu có phải VNA có suy nghĩ là đơn vị đi tiên phong trong cổ phần hóa, nên phải được ưu tiên, ưu đãi... hay không?  

Ông Trần Thanh Hiền: - Tôi cho rằng, những ý kiến nhận xét của các chuyên gia kinh tế chưa có thông tin đầy đủ về phương án CPH của VNA. 

Nếu thông tin rõ ràng như những gì chúng tôi vừa trao đổi thì chắc chắn không có những thông tin như vậy. Do đó, VNA có trách nhiệm giải thích rõ để công luận hiểu đúng bản chất của vấn đề. 

Không có lợi ích nhóm?

PV: - Các chuyên gia cũng chỉ rõ, bản chất của VNA vốn đã là doanh nghiệp độc quyền, giờ cổ phần chỉ nhằm mục đích tăng vốn mà không thay đổi bản chất quan trị thì không khác nào "hổ mọc thêm cánh" củng cố thêm vị trí độc quyền của VNA. Cuối cùng, chính những khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không (cũng là những người đóng thuế để tạo ưu đãi cho VNA nếu phương án trên được thông qua) chịu thiệt. Tuy nhiên, đứng ở góc độ doanh nghiệp, đề xuất trên sẽ tạo điều kiện tốt để VNA kinh doanh. Đây có phải là lý do VNA đưa ra những đề xuất này hay không? VNA cân bằng như thế nào giữa quyền lợi của doanh nghiệp và quyền lợi của người dân trong những phương án đề xuất trên? 

Ông Trần Thanh Hiền: - Tôi vẫn phải nói lại, những suy diễn đó vẫn bị chi phối bởi những thông tin không đầy đủ. Nếu coi đây là điều kiện để tạo thế áp đảo trên thị trường là không đầy đủ. 

Hiện nay quy mô tổng tài sản của VNA rất lớn. VNA không chỉ hoạt động bằng nguồn vốn chủ sở hữu trên sổ sách kế toán là 10.560 tỷ mà chúng tôi có đội máy bay thuê lớn, chiếm tới 50% tổng tài sản khai thác của VNA.  

Sự thay đổi bằng con số kiến nghị ở đây là con số đang kỳ vọng việc IPO thành công, cũng có thể bán không được tỉ lệ đó. Ở đây VNA dự kiến con số tối đa có thể có là như vậy chứ không phải chúng ta đang có sẵn.  

Kể cả có như vậy thì so với quy mô tổng tài sản của VNA không phải là quá lớn. Nếu coi việc này là một cú hích để VNA có thể nâng cao năng lực cạnh tranh để áp đặt, chèn ép các doanh nghiệp khác là không phải. 

TS Nguyễn Đình Cung: Vietnam Airlines làm sai lệch bản chất CPH

Cạnh tranh trong thị trường nội địa hiện nay rất khốc liệt. VNA cũng nhận thức rất đầy đủ trong tương lai thị trường này là một thị trường lớn và không chỉ có VNA là người cung cấp duy nhất sản phẩm dịch vụ vận tải hành không trên thị trường. VNA phải đối diện và sẵn sàngvới những cạnh tranh đó trong lĩnh vực vận tải hàng không.  

Với thị phần quốc tế hiện nay, tỉ lệ VNA bay đi - đến VN của VNA chỉ xấp xỉ 40%, có nghĩa 60% còn lại là do các hãng hàng không khác của quốc tế cung cấp dịch vụ đi và đến VN. Như vậy VNA hội nhập và cạnh tranh với quốc tế là rất sòng phẳng.  

PV: - Dư luận đặt vấn đề lợi ích nhóm trong việc đề xuất phương án cổ phần hóa VNA. Ông bình luận thế nào trước những nghi ngờ này của dư luận? 

Ông Trần Thanh Hiền: - Với những thông tin đã cung cấp, phương án cổ phần hóa của VNA là minh bạch, không thấy có lợi ích nhóm.

PV: Xin cảm ơn ông!

 Hiếu Lam

Thứ Hai, 30/06/2014 06:31

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện