Nợ công Việt Nam đang giảm dần như thế nào?

(Doanh nghiệp) - Nhìn thẳng vào sự thật, Việt Nam sẽ có thêm động lực để tự giải thoát khỏi gánh nợ nần.

Trước thực tế này, tinh thần lạc quan như người Việt đã và sẽ luôn sở hữu cũng không thể là niềm an ủi. Viễn cảnh trả nợ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai, thậm chí phải lường trước cả những khó khăn chồng chất. Số liệu từ Kiểm toán Nhà nước cho thấy, ba khu vực có nguồn thu không đạt dự toán 2018 bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,9% (4.908 tỷ đồng); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 15,1% (33.646 tỷ đồng); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 2,2% (4.855 tỷ đồng). Điều này cho thấy, chúng ta đã không nuôi dưỡng tốt nguồn thu. Nếu không có những cải thiện về cơ chế quản lý và thể chế kinh tế, thảm đỏ FDI sẽ chỉ mang lợi nhuận chủ yếu ra nước ngoài, còn khu vực kinh tế tư nhân ngày càng teo tóp.

Không có bà tiên với cây đũa thần xóa sạch các khoản nợ mà gần 100 triệu người dân đang gánh chỉ bằng một cái phẩy tay. Chúng ta phải nỗ lực và vì thế cần nhìn thẳng vào sự thật. Đã có rất nhiều lời góp ý về việc Việt Nam nên tính toán nợ công theo chuẩn mực quốc tế. Theo đó, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương; các nghĩa vụ nợ của Ngân hàng Trung ương, các đơn vị trực thuộc chính phủ (bao gồm cả DNNN hoặc doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% cổ phần hoặc có đại diện chiếm hơn 50% thành viên ban giám đốc…) ở tất cả các cấp chính quyền và một số khoản nợ ngầm định khác, có thể bao gồm cả nợ lương hưu.

Khi đó, dù con số đưa ra có thể sẽ không mấy dễ chịu, nhưng vẫn tạo ra những động lực mới khiến những vị công bộc được người dân lựa chọn phải cân nhắc kỹ càng trước khi đặt bút ký vào bất cứ quyết định chi tiêu nào. Rõ ràng, không ai muốn thừa kế lại cho các thế hệ tương lai không phải ‘rừng vàng biển bạc’ mà chỉ là một gánh nặng nợ nần.

Khánh Nguyên

Thứ Ba, 06/11/2018 13:29

Sự Kiện