Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất, chủ FLC nhận lương 5 triệu/tháng

Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất, chủ FLC nhận lương 5 triệu/tháng


Sự Kiện