Quảng Ninh làm cao tốc bằng BOT: Phải thận trọng!

Quảng Ninh làm cao tốc bằng BOT: Phải thận trọng!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện