TP.HCM: 648 địa chỉ đất công 'ngoài' quy hoạch

TP.HCM: 648 địa chỉ đất công 'ngoài' quy hoạch

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện