Vinfast hoàn thành sản xuất thân vỏ xe Lux SA đầu tiên

Vinfast hoàn thành sản xuất thân vỏ xe Lux SA đầu tiên

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện