Quạ đen săn thỏ non, suýt chén thịt thì nhận kết đắng

Quạ đen săn thỏ non, suýt chén thịt thì nhận kết đắng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện