LHH Việt Nam: Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển

(Liên hiệp hội) - Hội nghị tổng kết các tổ chức KH-CN trực thuộc LHH Việt Nam, Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển thành công tốt đẹp.

Xây dựng 561 mô hình phát triển cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững... tư vấn, can thiệp cho gần 16.935 phụ nữ, người yếu thế, tổ chức hơn 406 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, 251 đột truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đông nói chung liên quan đến bình đàng giới bình đẳng cho nhóm người yếu thế, tổ chức thăm, khám cho 166.85 lượt người và can thiệp 34.879 lượt bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các tổ chức trực thuộc LHH Việt Nam cũng tham gia góp ý 63 lượt dự thảo luật, 64 lượt dự thảo Nghị định và 128 lượt dự thảo thông tư và đề xuất nhiều sáng kiến chính sách để các cơ quan quản lý xem xét.

Giới thiệu về hoạt động hợp tác quốc tế của LHH Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức và Chính sách Hội LHH Việt Nam cho hay, LHH Việt Nam là thành viên chính thức, đại diện của Việt Nam tại Liên đoàn kỹ sư ASEAN (AFEO) & Hội đồng khoa học Quốc tế (ISC). LHH Việt Nam cũng là đối tác song phương với Hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Trung Quốc, Hội đồng khoa học Quốc gia Nhật Bản, Viện khoa học và Công nghệ quốc gia Nhật Bản, Hội kỹ sư Hàn Quốc, Đại học giao thông quốc gia Hàn Quốc, Viện nghiên cứu lập pháp Hàn Quốc, Viện kỹ sư Malaysia.

Hiện nay, LHH Việt Nam đang có dự án hợp tác với Quỹ toàn cầu phòng chống HIV /AIDS, GIZ, Ir ishAid, UNICEF, GEF/SP-UNDP, RLS SEA, Tập đoàn Microsof, BAN, Quỹ khí hậu châu Âu.

 
Ra mắt Sáng kiến Liên minh Môi trường và biến đổi khí hậu của LHH Việt Nam - VECC

Thế mạnh của công tác hợp tác quốc tế của LHH Việt Nam là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chương trình Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển đã chứng kiến sự ra mắt sáng kiến Liên minh Môi trường và biến đổi khí hậu của LHH Việt Nam - VECC.

Liên minh VECC ra đời nhằm phát huy những kết quả của tổ chức thành viên của LHH Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này, nhân rộng các sáng kiến thành công; xây dựng năng lượng cho hội thành viên; tạo ra sự kết nối giữa các hội ngành toàn quốc, là nơi hội tụ các nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, với các tổ chức STO và tổ chức LHH tại các địa phương.

Với hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 149 tổ chức thành viên và gần 500 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc (STO), LHH Việt Nam là môi trường thuận lợi để phát triển hiệu quả hoạt động, nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

 
Các tổ chức KH-CN có thành tích xuất sắc năm 2018.

Tại sự kiện Gặp gỡ 2018 vì Hợp tác và phát triển, ông Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng ban Ban Tổ chức và Chính sách Hội LHH Việt Nam đã tặng bằng khen cho 15 tổ chức KH-CN có thành tích xuất sắc năm 2018.

Cúc Phương

Thứ Bảy, 01/12/2018 09:45

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện