Chưa thoát được Nga, Mỹ vẫn phải mua RD-180

Chưa thoát được Nga, Mỹ vẫn phải mua RD-180

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện