Rút phép Facebook sau 1 ngày mở tại Trung Quốc

Rút phép Facebook sau 1 ngày mở tại Trung Quốc


Sự Kiện