Nga có 'cục gạch' đắt gấp đôi iPhone X, siêu bảo mật

Nga có 'cục gạch' đắt gấp đôi iPhone X, siêu bảo mật

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện