Lạ lùng iPhone 2 SIM, nhiều người quay lưng càng đắt?

Lạ lùng iPhone 2 SIM, nhiều người quay lưng càng đắt?


Sự Kiện