Nga phóng thành công Soyuz-FG sau tuyên bố ngừng sử dụng

Nga phóng thành công Soyuz-FG sau tuyên bố ngừng sử dụng video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện